Zabıta

Belediye Zabıtası, Belediye sınırları içerisinde ilçemizin düzenini ve ilçe halkımızın sağlık ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyen tedbirleri almakla; işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli özel zabıta kolluk kuvvetidir.

Belediyenin Zabıta Yönetmeliği, Zabıta Talimatnamesi, Sağlık Zabıta Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik ve Kanunları ile yetkisi belirlenmiş olup, yazılı ve şifa-i olarak yapılan müracaatlar anında sonuca bağlanarak Zabıta yönünden yapılması gerekli işlemler yapılmaktadır. Hafta sonu nöbetleri, açılış, tören, milli, dini bayramlar, festival, eğlenceler ve davetiyelerin takibi de Zabıta Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.