Belediye Birimleri

Akçakoca Belediyesi Meclisi’nin üye sayısı 15, başkanı ile birlikte toplam 16 kişiden oluşmaktadır. Belediye Encümeni ise 1’ i başkan belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği 2 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Teşkilatında 2 Belediye Başkan Yardımcısı, 12 Müdür (Yazı, Hesap, Fen, İmar ve Şehircilik. İnsan Kaynakları ve Eğitim, Zabıta, Destek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Kültür ve Sosyal işler, İtfaiye, Muhtarlık ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri) ile birlikte Makine İkmal ve Bakım, Su Altyapı, Çevre ve Atık su İşler Amirlikleri ile Basın ve Halkla İlişkiler, Defin İşleri, Bilgi Edinme, Numarataj ve Evlendirme Memurluğu Birimleri bulunmaktadır.

Belediyemizin organizasyon şeması aşağıdaki gibi olup, belediye birimlerimize ilişkin bilgilere yan menüden erişebilirsiniz.