Kültür ve Sosyal İşler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; kültür hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler, evlendirme memurluğu ve sosyal hizmetleri de kapsayan, geniş bir alanda faaliyet gösteren birimimizdir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve bağlı birimlerdeki personelin amacı iş ve işlemlerini yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde programlı ve disiplinli çalışmalarla yürütmek, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.