Belediye Tarihçesi

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti‘nin kuruluşundan 20 yıl sonra, 1319 yılından günümüze dek kesintisiz bir biçimde Türk toprağı olarak varlığını sürdüren Akçakoca, dünden bugüne idari açıdan pek çok kez değişikliğe uğramıştır.

Tarih boyunca, hem savaş hem de barış dönemlerinde denizle iç içe yaşayan önemli bir liman konumunda olan Akçaşehir (Akçakoca), 1324-1692 yılları arasında Bolu Sancak Beyliği’ne bağlı bir voyvodalık, 1692-1811 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği‘ne bağlı bir voyvodalık, 1811-1864 yılları arasında Bolu-Viranşehir (Safranbolu) Birleşik Mutasarrıflığı‘na bağlı bir kaza, 1864-1870 yılları arasında Kastamonu ili Bolu Mutasarrıflığı‘na bağlı bir nahiye, 1887 yılına gelindiğinde, çıkarılan ek bir kanunla Keramettin Muhtarlığı halindeki Akçaşehir’de kurulacak ilk belediyenin temelleri atılmış ve 1889 yılında belediyemiz kurulmuştur.

I. Meşrutiyet Meclisi‘nin her kasaba ve şehirde bir belediye meclisinin kurulmasını emreden kanunuyla birlikte tüm yurtta bu kanunun tatbiki başlamıştır. 3 Nisan 1930 tarihinde, Demokratik İleri 1580 Sayılı Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Akçaşehir, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından yaklaşık 11 yıl sonra 23 Haziran 1934 tarihli ve 2529 sayılı kanunla Bolu iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir. İlçemize 7 Eylül 1934‘te Akça Koca Bey‘in adı verilmiş ve Akçaşehir olan eski adı Akçakoca olarak değiştirilmiştir. O günden 1999 yılına dek Akçakoca Belediyesi adıyla Bolu’nun ilçe belediyesi olarak hizmet veren belediyemiz, 9 Aralık 1999 tarihli ve 231901 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararname ile “81. İlimiz Yeşil Düzce’miz” sloganıyla il olan Düzce’ye bağlanmıştır.

Düzce’nin en büyük ilçe belediyesi konumunda olan Akçakoca Belediyesi, 2005 yılında yapımına başlanan ve 2008 yılında açılışı yapılan yeni hizmet binasında çalışmalarını sürdürmektedir.