Fen İşleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli olan yol, kanal, kanalizasyon, tretuvar, duvar park, bahçe ve çevre düzenleme, biyolojik atık su arıtma, içme suyu arıtılması ve getirilmesi ile hizmet binaları, sosyal tesislerin inşa edilmesi amacıyla hizmet vermektedir.