Belediye Encümeni

1984 yılından bu yana 3030 sayılı kanun hükümlerine göre (m.13) Belediye Encümeni, Belediye Başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın başkanlığında; belediyenin imar, fen, hukuk, hesap, yazı işleri ve personel işlerini yürüten birim müdürlerinden ve/veya memurlarından oluşmaktadır.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisi’nin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üyeden meydana gelmektedir.

 

Yüksel YILMAZ

Belediye Başkan Yrd.

Mesut İNCEOĞLU

Meclis Üyesi

Ferhat KÜÇÜK

Mali Hizmetler Md.

Sinan AKIN

Meclis Üyesi

 

Şule Bahar ÜNNÜ

İmar ve Şehircilik Md. V.

 

Paylaş