28 Tem 2017

Nikah İşlemleri

Evlenecek Çiftlerin İzlemesi Gereken Yol

EVLENECEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER (İKAMETİ AKÇAKOCA OLANLAR İÇİN)

1 – Eşlerin Resimli Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri ve aslı

2 – Çiftlerin 4’ er adet Vesikalık Fotoğrafları. Resimler son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.(ön cepheden çekilmiş)

 • Bu evraklarla birlikte Evlendirme Memurluğuna müracaat edilecektir.

3 – Sağlık Raporu (Evlendirme memurluğuna gelip müracaat ederek alaacakları belge ile aile hekimine gidecekler.)

EVLENECEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER (İKAMETİ AKÇAKOCA OLMAYANLAR İÇİN)

1 – Eşlerin Resimli Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri ve aslı

2 – Çiftlerin 4’ er adet Vesikalık Fotoğrafları. Resimler son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.(ön cepheden çekilmiş)

3 – Bulundukları yerdeki aile hekiminden aldıkları sağlık raporu

(Kimlikleri yanlarında olacak)

YÖNETMELİK GEREĞİ MÜRACAATA BİRLİKTE GELİNMESİ ŞARTTIR.

Gelemeyenler için noterden vekalet verilebilir yada bulundukları il veya ilçenin belediye evlendirme memurluğuna müracaat ederek alacakları izin belgesi ile müracaat edebilirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Çiftler 18 yaşını bitirmiş 19 yaşına girmiş olmalı, aksi taktirde
 • 17 yaşını bitirip 18 yaşına girmiş olanlar anne ve baba izni ile,
 • 16 yaşını bitirip 17 yaşına girmiş olanlar mahkeme izni ile evlenebilirler.
 • Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar, mahkemeden bekleme süresinin kaldırılması kararı
 • Nikahı ertelemek ya da iptal ettirmek isteyenlerin en az 3 gün önceden bildirmesi gerekir.
 • Kimliğinde evli yazanların müracaatı kabul edilmez.
 • Bayanın kendi soyadını kullanabilmesi için müracaat anında bulunulması gerekmektedir. Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi getirecek.
 • Nikah şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması gerekir. ( Kimliklerini, T.C. kimlik numaralarını ve ikametgah adreslerini bilmeleri zorunludur. )

 

YABANCI UYRUKLULARIN MÜRACAATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport, ikametgah tezkeresi ve vize süresi dolanların başvurusu alınmaz.

 • Avrupa Birliği vatandaşları için ; çok dilli bekarlık belgesi diğer ülke vatandaşları için ise ; konsolosluktan ( valilik onaylı ) ya da büyükelçilikten ( Dışişleri Bakanlığı onaylı ) ( 2 adet fotokopisi ile birlikte ) bekarlık belgesi
 • Kendi ülkesinden alanlar Türkçe tercümesini oradaki Türk makamlarına onaylatmak zorundadır. ( apostil edilmemişse )
 • Bekarlık Belgesinde anne – baba adı geçmiyorsa onaylı doğum belgesi alınacaktır.
 • Pasaportun yeminli tercüme bürosundan noter tasdikli Türkçe tercümesi yaptırılacaktır. Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık belgesi ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olacak.
 • Yabancı erkek veya bayan Türkçe okuma yazma bilmiyor ise nikah esnasında yeminli tercüman getireceklerdir.

NOT:

1 – Evlenecek çiftlerin hafta içi 17:00’ a kadar ( mesai saatleri içinde ) Evlendirme Dairesine birlikte gelmeleri zorunludur.
2 – Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 ( altı ) aydır.