22 Kas 2021

METRUK BİNA BİLDİRİMİ 35 ADA 14 PARSEL

Düzce Metruk Bina Değerlendirme komisyonunun 27/02/2021 tarihinde yapılmış olan toplantısında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi 35 ada 14 parsel üzerinde bulunan metruk binaların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğine,tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğundan dolayı taşınmazın yıkılmasına idaremize bildirilmiştir.
Bu nedenle söz konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yıkılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda yer alan ada parsele ait mülkiyet sahiplerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı adreslerine gerekli tebligat yapılmıştır.
Ekte yer alan fotoğraflardaki Metruk Bina için yıkımının Belediyemizce ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ne göre işlem başlatılacağı hususu kamuoyuna duyrulur.

İndir