22 Kas 2021

METRUK BİNA BİLDİRİMİ 201 ADA 11 PARSEL

Düzce Metruk Bina Değerlendirme komisyonunun 27/02/2021 tarihinde yapılmış olan toplantısında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan, tapuda Kapkirli Mahallesi 201 ada 11 parsel üzerinde bulunan metruk binanın genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğine ,tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğundan dolayı taşınmazın yıkılmasına idaremize bildirilmiştir.
Bu nedenle söz konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yıkılması gerektiğine karar verilmiştir.
Yukarıda yer alan ada parseldeki mülkiyet sahiplerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı adreslerine gerekli tebligat yapılmıştır.
Ekte yer alan fotoğraflardaki Metruk Binanın yıkımının Belediyemizce ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca işlem başlatılacağı hususu kamuoyuna duyurulur.

İndir