08 Kas 2021

İmar Planı Tadilatları

Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 98-99-100 sayılı kararı ile yapılan imar planı tadilatları 04/11/2021 tarihinde Belediye ilan tahtasına asılmış olup, 06/12/2021 tarihinde indirilecektir.

Duyurulur.

 

Nazmi YEMENİCİ

İmar ve Şehircilik Md. V.

İndir