05 Kas 2021

1 Adet Arsa Satışı İhalesi

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-) Akçakoca Belediyesinin Kapkirli Mahallesi tapunun 555 ada 6 nolu parselinde kayıtlı 750,00 m² arsanın satışı 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00’da  Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35. ve 45. maddeleri hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü Artırma sureti ile ihalesi yapılacaktır.

Aşağıda tapu kaydı mevcut durumu muhammen bedeli geçici teminatı belirtilen Akçakoca Belediyesine ait arsaların ve dükkanın tanımı, tahmini bedeli geçici teminatı, ihale tarihi  ve saati belirtilmiştir.

Sıra NoİliİlçesiAdresAda NoParsel NoAlanı Cinsi ve EvsafıHisse Oranı Muhammen Bedeli (TL)%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)
1DüzceAkçakocaKapkirli Mahallesi5556750,00 m²ArsaTam530.000,0015.900,00

 Yukarıda ada/parsel numaralı kayıtlı bulunan arsanın satışının yapılması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Ve 45. Maddeleri gereğince açık teklif usulü artırma ihalesi yapılacaktır.

2-) İhale Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten satın alınacaktır.

3-) İhale 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen Huzurunda Açık Teklif Usulü Artırma suretiyle yapılacaktır.

4-) İhaleye girecek isteklilerin;

  1. İkametgâh Belgesi vermesi (2021 yılı),
  2. Geçici teminatı ve ihale dosya bedelini yatırmış olması,
  3. İhale saatinde bizzat veya yetkili temsilcilerin hazır bulunmaları,

Taşınmaz mal satış ihale şartnamesini alıp okumuş olmalıdır