Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 • Şehrin su ihtiyacının karşılanması için her türlü önlemin alınması, su kaynaklarının korunması ve yeni su kaynaklarının araştırılması
 • Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hâkim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması
 • Şehirde yağmurlama hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasının Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılması
 • Şehirdeki içme suyu hatlarının su kaçağı tespit cihazıyla su kaçak tespitinin yapılması
 • Şehir suyu depo seviyeleri terfi pompalarının çalışması, güvenliği ve klor sisteminin otomasyon sistemiyle sürekli kontrol altında tutulması
 • Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve israfın önlenmesi
 • Şehirde ana isale hatlarının bakımının yapılması
 • Baraj isale hattı, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması
 • Yeni su hatlarının döşenmesi, kaçak su bağlantılarının engellenmesi
 • Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi
 • Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi
 • Planlanan güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi
 • Yağmur suyu ızgaralarının rutin aralıklarla temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve onarımının yapılması
 • Kaçak kanalizasyon ve su bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi
 • Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyelerinin kontrol altında tutulması
 • Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerinin hazırlanması
 • Vidanjör hizmeti ve kanalizasyon açma hizmetinin verilmesi
 • Konut ve işyerlerinin kanalizasyon / su şebekesine dahil edilmesi için hizmet verilmesi
 • Su tahakkuk ve abone işlemlerinin yapılması

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönetmeliği

Paylaş