Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hesap İşleri Müdürlüğü, mevzuatlarda ve kanunlarda belirtilmiş olan çalışmaları yapmakta, belediyemizin gelir ve gider kalemlerini hazırlamakta, bütçe yönetimini yapmakta ve ödeneklere ilişkin faaliyetleri düzenlemektedir.

Paylaş