04 Nis 2018

Personele İş Sağlığı Ve Güvenliği İşe Giriş Eğitimi Verildi

Kadroya geçen belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği işe giriş eğitimi verildi. Temel İş sağlığı ve güvenliği ile 6331 sayılı kanun, belediye iş sağlığı ve güvenliği kurulu ve görev, yetki ve sorumlulukları faaliyetleri, yangın ve ilk yardım, yüksekte çalışma, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar başlıklı eğitimler verildi.

Eğitimi veren B sınıfı iş güvenliği uzmanı Deniz Günay şu sözlere yer verdi “ İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Genel amaç ise ; iş yerinde tehlikeye dayalı kaza riskini ortadan kaldırmaktır. Her çalışma ortamında işverenlerin ve işçilerin sorumlulukları vardır. İşverenler önlemleri almalı, çalışanları bilgilendirmeli, gerekli eğitimleri vermeli, gerekli denetimleri yapmalı, kayıt bildirim zorunluluğunu yerine getirmelidir. Çalışanlar ise işverenin aldığı iş sağlığı güvenliğine uymalı, işyeri malları düzgün kullanmalı, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine katılmak zorundadır” diye ifade etti.

Haberi Paylaş