28 Kas 2022

KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ ADINA

Akçakoca Belediye Meclisi’nin, Kasım ayı oturumunda Döngelli köyü mücavir alan sınırı içinde yer alan 0 ada 48 nolu parsel için oy çokluğu ile aldığı imar değişikliği tasarrufu tamamıyla kamu yararına olup,
1-Tapunun Döngelli köyü (mücavir) 0 ada 48 nolu parseli özel mülkiyette olup bu parselin tamamı fiilen yol olarak kullanılmaktadır.
2-Fiilen işgal edilen ve yol olarakl kullanılan söz konusu parselin kanunen Belediye tarafından kamulaştırılması gerekmektedir.
3-Tasarruf Tedbirleri göz önünde bulundurularak , kamulaştırma maliyetinden tasarruf sağlanması tercih edilmiştir.
4-Belediye tarafından yapılan bu imar plan tadilatı sonucunda hiçbir parsel sahibi mağdur edilmemiştir.
5- Sosyal Medya ve bazı haber sitelerinde yer aldığı üzere; bir parsele rant sağlandığı ve diğer parsellerin mağdur edildiği, Belediye tarafından ruhsat verildiği halde devam eden bir inşaatın yolunun kaldırılarak mağdur edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yapımı devam eden duvar/depo ya ait Belediyemizce verilen ruhsat veya izin bulunmamakta olup, söz konusu yapı mühürlenmiştir.
6- Belediyemizce re’sen yapılan imar plan planı tadilatında kamu yararı ve Belediye menfaati bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Akçakoca Belediye Başkanlığı

Haberi Paylaş