• 25 Eylül 2023

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Hk.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58’inci maddesinde “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.” hükmü gereği;

Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak faaliyet gösterdiğiniz işyeriniz için Müdürlüğümüze müracaat etmeniz, harç bedelini yatırarak 2023 yılı için Hafta Tatil Ruhsatı almak üzere almanız gerekmektedir.

Yapılacak kontrollerde Ulusal Tatil Günlerinde Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiğiniz tespit edildiği takdirde işyerinize ceza-i müeyyide uygulanacağı hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.