• 25 Eylül 2023

(T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği

GÜNDEM: Zabıta Müdürlüğünün 29.05.2023 tarihli ve 332/265 sayılı yazısında Ticari Plakalı Taksi İşletme Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılması teklifi.

KARAR SAYISI: 44

KARAR: Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 96 sayılı kararı ile çıkarılan (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Hükümler, Zorunluluk başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Ticari taksi taşımacılığı yapacak kişinin, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve sürekli olarak icra etmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Ticari taksi devir işlemlerinde yaşanan problemlerden dolayı ilgili fıkranın iptal edilerek yerine "Ticari taksi taşımacılığı yapacak olan kişinin en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş ve sürekli olarak icra etmesi zorunludur" fıkrasının ihdas edilmesine, Akçakoca Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin, 5393 sayılı kanunun 18/m fıkrası gereğince ilgili fıkranın değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 05/06/2023