• 25 Eylül 2023

Ölçü ve Ölçü Aletleri Hakkında

İlgi : Düzce İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 09.01.2023 tarihli, E-88083822-301.01-4392129 sayılı yazısı.
İlgi tarih ve sayılı yazı ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9'uncu maddesine istinaden Ek'te sunulan Bilgilendirme Metninin tüm işletme ve pazar yeri esnafların bilgilendirilmesi amacı ile Belediyemiz web sayfasında yayınlanması, sesli anons sistemi ve ilan tahtasında asılarak yayınlanması
ve ilan tutanaklarının Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.

olcu_ve_tarti