• 25 Eylül 2023

Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyacı

Akçakoca Belediyesinin Akaryakıt ve Madeni Yağ ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Müdürlüğünüz ve Müdürlüğe Bağlı Birimlerinizin ihtiyacı olan Akaryakıt ve Madeni Yağ miktarının Bütçe tertip ve numaralarıyla birlikte tarafımıza 03/10/2023 tarihine kadar bildirilmesi hususunu; Bilgilerinize arz ederim.