21 Şub 2018

Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçici Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur. 20.02.2018

 

İndir