30 Eki 2017

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İLAN METNİ

Belediye Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısı 01 Kasım 2017 Çarşamba günü, saat 17:30’ da Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

G Ü N D E M  :

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.10.2017 tarihli ve 260 sayılı yazısında, belediye encümeni tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan 2018 mali yılı bütçe tasarısına ilişkin cetveller ile ücret tarifelerinin incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi teklifi.

2- Hesap İşleri Müdürlüğünün 13.10.2017 tarihli ve 594/640 sayılı yazısında, Osmaniye Mahallesi 109 ada 2 ve 5 numaralı parseller üzerinde bulunan 3 adet işyerinin 7 yıl süre ile 3 üncü şahıslara kiralama ihalesine çıkılması teklifi.

3- Hesap İşleri Müdürlüğünün 24.10.2017 tarihli ve 606/669 sayılı yazısında, 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.10.2017 tarihli ve 1774/663 sayılı yazısında, İlçemiz Kapkirli Mahallesi 203 ada 3 sayılı parselin güneyinde imar planında yollar ile parselin arasında kalan  (a) ile gösterilen 27,88m² yol boşlukları konut alanına dönüştüğünden belediyemiz adına tescilinden sonra komşu parsel malikine satışının yapılması teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2017 tarihli ve 1778/666 sayılı yazısında İlçemiz Orhangazi Mahallesinde bulunan yeni yollara sokak ismi verilmesi teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2017 tarihli ve 1784/667 sayılı yazısında İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun 58 ada 3 sayılı parsel malikinin parseline ait öneri imar planı değişiklik teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2017 tarihli ve 1785/668 sayılı yazısında İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun 91 ada 6-7-11 sayılı parsellerin malikinin parseline ait öneri imar planı değişiklik teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2017 tarihli ve 1793/672 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesi tapunun 121 ada 36 sayılı parsele ait belediyemizin öneri imar planı değişiklik teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2017 tarihli ve 1794/673 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesinde organize sanayi bölgesi olarak ilan edilen bölgede belediyemizin öneri imar planı değişiklik teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2017 tarihli ve 1797/674 sayılı yazısında Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre otopark bedellerinin gruplara göre yeniden belirlenmesi teklifi.

11- İmar Komisyonuna gönderilen tadilat dilekçelerine ait İmar Komisyonunun 25.10.2017 tarihli ve 2017/14 sayılı raporunun görüşülmesi teklifi.

12- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.10.2017 tarihli ve 223/678 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesinde 12 ada 36 parselde bulunan belediyemizin alanına Cam Teras ve Kafe’nin Yap-İşlet-Devret modeli ile beş yıllığına kiralama ihalesine çıkarılması teklifi.