28 Tem 2017

Nikah İşlemleri

Evlenecek Çiftlerin İzlemesi Gereken Yol

EVLENECEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Eşlerin Resimli Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri ve aslı

2 – Evlenme Ehliyet Belgesi (  Nüfus Müd. ’ den )

3 – Çiftlerin 4’ er adet Vesikalık Fotoğrafları. Resimler son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.(ön cepheden çekilmiş)

 • Bu evraklarla birlikte Evlendirme Memurluğuna müracaat edilecektir.

4 – Sağlık Raporu

Akciğer Filmi Dispanserde ( Aziziye Mah. Eski SSK Hastanesi Arkası ) Çekilecektir. Kan Tahlili Toplum Sağlığı Merkezinde ( Çay Mah. Tokmar Yanı ) Yapılacaktır.  Yukarıdaki sonuçlarla beraber Evlendirme Dairesi’ nden alınan sağlık raporu belgesi ile bağlı olduğu Aile Hekimliği’ nden Sağlık Raporu alınacaktır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Çiftler 18 yaşını bitirmiş 19 yaşına girmiş olmalı, aksi taktirde
 • 17 yaşını bitirip 18 yaşına girmiş olanlar anne ve baba izni ile,
 • 16 yaşını bitirip 17 yaşına girmiş olanlar mahkeme izni ile evlenebilirler.
 • Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar, mahkemeden bekleme süresinin kaldırılması kararı
 • Nikahı ertelemek ya da iptal ettirmek isteyenlerin en az 3 gün önceden bildirmesi gerekir.
 • Kimliğinde evli yazanların müracaatı kabul edilmez.
 • Çiftlerin her ikisi de Akçakoca dışında oturuyorsa ikamet ettiği evlenme dairesinden izin belgesi alarak müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Bayanın kendi soyadını kullanabilmesi için müracaat anında bulunulması gerekmektedir. Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi getirecek.
 • Nikah şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması gerekir. ( Kimliklerini, T.C. kimlik numaralarını ve ikametgah adreslerini bilmeleri zorunludur. )

 

YABANCI UYRUKLULARIN MÜRACAATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport, ikametgah tezkeresi ve vize süresi dolanların başvurusu alınmaz.

 • Avrupa Birliği vatandaşları için ; çok dilli bekarlık belgesi diğer ülke vatandaşları için ise ; konsolosluktan ( valilik onaylı ) ya da büyükelçilikten ( Dışişleri Bakanlığı onaylı ) ( 2 adet fotokopisi ile birlikte ) bekarlık belgesi
 • Kendi ülkesinden alanlar Türkçe tercümesini oradaki Türk makamlarına onaylatmak zorundadır. ( apostil edilmemişse )
 • Bekarlık Belgesinde anne – baba adı geçmiyorsa onaylı doğum belgesi alınacaktır.
 • Pasaportun yeminli tercüme bürosundan noter tasdikli Türkçe tercümesi yaptırılacaktır. Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık belgesi ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olacak.
 • Yabancı erkek veya bayan Türkçe okuma yazma bilmiyor ise nikah esnasında yeminli tercüman getireceklerdir.

NOT:

1 – Evlenecek çiftlerin hafta içi 17:00’ a kadar ( mesai saatleri içinde ) Evlendirme Dairesine birlikte gelmeleri zorunludur.
2 – Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 ( altı ) aydır.