30 May 2019

HAZİRAN 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

İLAN METNİ

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, saat 17.00’ de Belediye Meclis Toplantı salonunda Haziran Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

G Ü N D E M  :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve 120/301 sayılı yazısında, Ulaşım hizmetleri bünyesindeki Otobüs terminal hizmetlerinin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi teklifi.

2- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve 53/300 sayılı yazısında, Akçakoca Belediyesi Otobüs Terminal Yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2019 tarihli ve 821/296 sayılı yazısında, Mülkiyeti belediyemize ait Hacıyusuflar Mahallesi 317 ada 68 parselde kayıtlı 4.399,84m² petrol istasyonuna ait alanın satışı teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve 844/298 sayılı yazısında mülkiyeti belediyemize ait Kapkirli Mahallesi tapunun 238 ada 1 parsel, 196 ada 10 ve 48 parsellere ait imar planı değişikliği teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve 845/299 sayılı yazısında mülkiyeti belediyemize ait Hacıyusuflar Mahallesi 317 ada 24, 80 ve 87 parsellere ait imar planı değişikliği teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2019 tarihli yazısı ekinde 2019/03 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2019 tarihli ve 871/312 sayılı yazısında, Belediyemiz muhtelif mahallerinde atık parsel durumunda bulunan parsellerin satışı teklifi.

8- Fen İşleri Müdürlüğünün 28.05.2019 tarihli ve 245/307 sayılı yazısında, 2019 yılı Fen İşleri Gelirleri Ücret Tarifesinde değişiklik ile ilaveler yapılması teklifi.

9- Fen İşleri Müdürlüğünün 28.05.2019 tarihli ve 245/307 sayılı yazısında, mücavir alanımızın sınırında Edilli Köyü Tel Düzü Mevkiinde bulunan meskenlere içme suyu temini ile Doğancılar Köyünden gelecek kanalizasyon ve içme suyu taleplerinin karşılanması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifi.