01 Mar 2018

Belediye Meclisinin 2018 yılı Mart ayı Olağan Toplantısı Meclis Gündemi

İLAN METNİ

Belediye Meclisinin 2018 yılı Mart ayı Olağan Toplantısı 07 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 17:30’ da Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

G Ü N D E M  :

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.02.2018 tarihli ve 39/121 sayılı yazısında İlçemiz Osmaniye Mahallesinde bulunan Belediye Aile Çay Bahçesinin belediye şirketine tahsis edilmesi teklifi.

2- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve 21/133 sayılı yazısında (6 Adet Otobüs) araç alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması talebi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarihli ve 392/132 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesinde bulunan imar yoluna sokak ismi verilmesi teklifi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2018 tarihli ve 370/125 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesi Yeni Akçakoca Balıkçı Barınağı Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına ait kurum görüşü verilmesi teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve 404/134 sayılı yazısında İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun 54 ada 27,30,31,36,37  parsel numaralı parsel maliklerinin öneri plan değişiklik teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.021.2018 tarihli ve 405/135 sayılı yazısında İlçemiz Ayazlı Mahallesi tapunun 169 ada 92,93,94,103,233 parsel numaralı parsel maliklerinin öneri plan değişiklik teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve 408/137 sayılı yazısında İlçemiz Kapkirli Mahallesi tapunun 195 ve 196 adalarda Şehir Geçişi kapsamında Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün İmar planı değişiklik teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve 406/136 sayılı yazısında Cabir Bekiroğu’nun İlçemiz Melenağzı Köyü 776 ve 777 nolu  parsellerin doğusunda bulunan yol boşluklarını satın alma talebi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve 404/134 sayılı yazısında İlçemiz Hacıyusuflar Mahallesi tapunun 583 ada 5 numaralı parsel ve 608 ada 1,2 ve 3 numaralı parselleri kapsayan belediyemizin öneri plan değişiklik teklifi.