23 Mar 2022

18/03/2022 Tarih ve 42 ve 43 sayılı İmar Planı Tadilatları

Belediye Meclisinin 18/03/2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan imar planı notları revizyonu, 18/03/2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan imar planı tadilatı 23/02/2022 tarihinde ilanı yapılmış olup, 25/04/2022 tarihinde indirilecektir.

Duyurulur.