11 Mar 2022

07.03.2022 TARİH VE 38 – 40 SAYILI İMAR PLAN TADİLATLARI

Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih ve 38 no ve 40 sayılı kararları ile yapılan imar plan tadilatları 11.03.2022 tarihinde belediyemiz ilan tahtasında asılmış olup, 11.04.2022 tarihinde indirilecektir.
Duyurulur.