Kurumsal

Teşkilat Şeması

Akçakoca Belediye Başkanı

≈ Belediye Başkan Yardımcısı ( Ali DİREK )

o  Özel Kalem

o   İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

o   Zabıta Müdürü ( İsa MAT )

o   Hesap İşleri Müdürü ( Ferhat KÜÇÜK)

§  Hesap İşleri Personeli

§  Emlak Şefliği Personeli

§  Su Şefliği ve Endeks Personeli

§  Tahsilat Şefliği Personeli

o   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ( Füsun Şebnem İLHAN )

§  Halkla İlişkiler ( Mine ALPAN )

§  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli

o   İtfaiye Müdürü ( Ali UZUNOĞLU )

§  İtfaiye Personeli

o   Destek Hizmetleri Müdürü ( Özkan ÜNAL )

§  Destek Hizmetleri Sekreteri

§  Satın Alma Personeli

§  Temizlik İşleri Personeli

§  Santral Personeli

≈  Belediye Başkan Yardımcısı ( Suat MADENCİ)

o   Fen İşleri Müdürü ( Hidayet ALBAYRAK )

§  Su Alt Yapı Şefi ( Müh. Yasin EFE )

§  Park Bahçe Şefi ( İsmail ARSLAN )

§  Elektrik Şefi ( Fikret ÖNEN )

§  Garaj Amiri ( Sefer AKIN )

§  Peyzaj Mimarı ( Zübeyde Sarı )

§  İhale Birimi ( Murat YAZGAN )

§  Fen İşleri Personeli

o   İmar ve Şehircilik Müdürü ( Cevdet ÖZKARA )

§  Peyzaj Mimarı ( Ayşe GÜNER )

§  Harita Mühendisi ( Serhat ÜZMEZ )

§  Numarataj Memurluğu

§  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli

o   Temizlik İşleri Müdürlüğü

§  Sekreter ( Esma ERTÜRK )

§  Veteriner Hekim ( Ufuk Göktaş )

o   Yazı İşleri Müdürü ( Ergün KURAL )

§  Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

o   Muhtarlık İşleri Müdürü ( Faik HOROZ )

§  Bilgi İşlem Personeli

Belediye Encümeni

1984 yılından bu yana 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre (m.13) Belediye Encümeni, Belediye Başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın Başkanlığında, Belediyenin İmar, Fen, Hukuk, Hesap, Yazı İşleri ve Personel işlerini yürüten birim Müdürlerinden (memurlarından) oluşmaktadır.
 Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üyeden oluşur.

Belediye Başkanı

Cüneyt
Yemenici

                                                                                                                                                                                       

Meclis Üyeleri

 
İsmail             Sedat
KÜÇÜK   ÇAKIR
 

 

                                                                                                                                                                                      

Alt Kategoriler