Bilgi Edinme

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönergesi Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve çalışma hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir seviyede (deşarj kriterlerine uygun) arıtılarak vidanjör ve benzeri bir araç ile kanalizasyon şebekesine boşaltılmasına, kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesislerinin kullanım ve korunmasına ilişkin usul, esas ve kısıtlamaları belirler.

Daha detaylı bilgi için buradan indirebilirsiniz

Page 1 of 4